Solid Probe

Būtisks modulis instrumentu iestatīšanai un detaļu precizitātes izmērīšanai

SolidCAM integrētais Solid Probe modulis dod Jums iespēju definēt Mājas (0) pozīciju un uz pašas CNC iekārtas nomērīt detaļas atbilstību izmēriem.

Lietojot zondi uz Jūsu CNC mašīnas, Solid Probe dod iespēju veikt ātru Jūsu iekārtas iestatīšanu un viegli izmērīt detaļas kvalitāti, neizjaucot detaļas stiprinājumus.

 

 

 

Solid probe modulis atbalsta Jūsu instrumentu priekšiestatīšanu.

Solid probe piedāvā pilnu zondes vizualizāciju iekārtas vizualizācījā, ļaujot preventīvi novērst bojājumus zondei sadursmes rezultātā.

 

 

 

Definājiet Jūsu pārbaudes operācijas SolidCAMā, kopā ar visām apstrādes operācijām. Kad tiek veiktas izmaiņas SolidWorks modelī, tad automātiski tiek atjaunotas Solid Probe un apstrādes operācijas, lai atbilstu jaunajai ģeometrijai.

 

 

 

 

 

Sīkāku informāciju skatīt izstrādātāja vietnē šeit