HSR/HSM 3D modeļu ātrai un pilnīgai apstrādei

  • 3D apstrāde ar ļoti augsta līmeņa gludumu, efektivitāti un viedo apstrādi.
  • SolidCAMa HSR (augsta ātruma pirmapstrāde) kopā ar HSM (augsta ātruma gala apstrāde) moduli ir spējīga un darbā pārbaudīta stratēģija priekš sarežģītām 3D, aeronautikas detaļām un presformām.
  • HSR/HSM piedāvā unikālas apstrādes un instrumentu ceļu savienošanas stratēģijas, kas ļauj gan darba gājienus, gan tukšgaitas laikā saglabāt nepātrauktu instrumenta kustību, svarīgu prasību, lai saglabātu augstākas padeves un izslēgtu instrumenta nevajadzīgu kavēšanos.

 HSM ļauj pacelt 3D frēzēšanu jaunā līmenī

  • SolidCAMa HSM modulis samazina instrumenta tukšgaitu līdz līdz minimumam. Pārvietojot instrumentu zem leņķa, ieslīpā arkveida kustībā, tukšgaita nedodas augstāk nekā nepieciešams, lai uzlabotu cikla aktīvā darba laiku.
  • HSM moduļa rezultāts ir efektīvs un laidens instrumenta ceļš, kas rezultējas paaugstinātā virmsmas kvalitātē ar mazāku instrumenta nodilumu un ilgāku darbmūžību Jūsu CNC iekārtai.

Ar prasībām pēc vienmēr īsākiem laikiem no pieprasījuma no klienta līdz izgatavotam produktam, HSM modulis ir nepieciešams darbarīks mūsdienīgā CNC uzņēmumā

HSR – High Speed Roughing

SolidCAMa HSM piedāvā spējīgas un ātras pirmsapstrādes stratēģijas, kas sevī iekļauj tādas stratēģijas kā kontūra, lūkas, hibrīda un pārpalikumu pēcapstrādi.

HSM – arī ātrai beigu apstrāde 

  • HSM modulī ir vairāki būtiski CAM tehnoloģijas uzlabojumi iestrādāti, kas ļauj HSM saukties pār ātro beigu apstrādi. HSM izvairairīsies no asiem leņķiem instrumenta ceļā, lai nodrošinātu, ka instruments ir pēc iespējas ilgāk atrodas kontaktā ar materiālu. Optimizētas ne-apstrādes instrumenta kustības, lai samazinātu gaisa griešanu un instrumenta atsaukumus.
  • HSM 3D apstrādes stratēģijas kontrolē definējot virsmas sagāzes leņķi vai definājot apstrādes ģeometrijas robežas. Plaši robežu izvēles instrumenti  tiek piedāvāti, ļaujot Jums atrast ērtāko un ātrāko veidu.
  • HSM moduli sir domāts visiem CNC lietotājiem, kas pieprasa patiesi ātras apstrādes  iespējas no CAM risinājuma. Modulis arī var tikt lietots, lai uzlabotu vecāku CNC iekartu produktivitāti, samazinot gaisa griešanu un izlīdzinot instrumenta kustības, lai sasniegtu ātrāku un plūdenāku instrumenta darbību.

 

 

Sīkāku informāciju skatīt izstrādātāja vietnē šeit